Pytania i odpowiedzi: wiecej

Pytania i odpowiedzi

Jakie są wyniki cytologii i co one oznaczają?

Obecnie zalecanym w Polsce systemem klasyfikacji wymazów cytologicznych jest system Bethesda (TBC). Często jeszcze spotyka się ocenę rozmazu cytologicznego w obu systemach klasyfikacji TBC i PAP (Papanicolau). Taki opis wyniku cytologicznego ma charakter edukacyjny służący lepszemu jego zrozumieniu przez kobietę korzystającą z programu profilaktyki cytologicznej. System PAP bowiem jest mniej skomplikowany i prostszy do zrozumienia przez pacjentkę. Występuje w nim podział na 5 grup cytologicznych.

 • Pap I określa rozmazy, które zawierają jedynie komórki warstw powierzchownych nabłonka paraepidermalnego pokrywającego błonę śluzową pochwy i tarczy części pochwowej.
 • Pap II oznacza, że w rozmazach obecne są również komórki głębszych warstw nabłonka paraepidermalnego, zwyrodniałe i "pobudzone" komórki nabłonkowe, komórki kanałowe, a także komórki wysięku zapalnego.
 • Pap III oznacza, że w rozmazie występują komórki dysplastyczne. Stopień III A oznacza, że dysplazja jest związana ze stanami zapalnymi,
  a III B - że ze stanami przedrakowymi.
 • Pap IV - odpowiada rakowi przedinwazyjnemu, a
 • Pap V - rakowi inwazyjnemu szyjki macicy.

Przy podawaniu wyniku cytologicznego system Bethesda zaleca:

 • określenie czy rozmaz zawiera odpowiedni materiał do oceny (świadczy o tym ilość materiału oraz obecność komórek z kanału szyjki macicy, gdzie najczęściej podstępnie rozwija się 70% raków szyjki macicy),
 • ogólne stwierdzenie czy obraz cytologiczny jest prawidłowy czy nie oraz dokładny opis stwierdzanych zmian zgodnie z obowiązującą terminologią (określenie rodzaju zakażenia, zmian reparacyjnych, obecności nieprawidłowych komórek nabłonkowych, komórek innych nowotworów oraz ocenę stanu hormonalnego pacjentki).

W systemie Bethesda za nieprawidłowe uznaje się następujące wyniki:

 • ASC -atypowe komórki nabłonkowe; grupa ta dzieli się na podgrupy:
 • ASCUS -atypowe komórki nabłonkowe o nieokreślonym znaczeniu
 • ASCH -atypowe komórki nabłonkowe, w przypadku których nie można wykluczyć obecności zmian dużego stopnia w komórkach nabłonka płaskiego
 • LSIL -zmiany małego stopnia w komórkach nabłonka płaskiego
 • HSIL -zmiany dużego stopnia w komórkach nabłonka płaskiego
 • AGC -atypowe komórki gruczołowe

Wyniki cytologiczne w systemie TBS mogą bezpośrednio wskazywać na obecność komórek raka płaskonabłonkowego lub gruczołowego.

Metody diagnostyczne stosowane do weryfikacji nieprawidłowych wyników cytologii zależą od rodzaju zmian stwierdzonych w rozmazie i wieku kobiety. Są to: powtórne pobranie cytologii, kolposkopia, test na obecność DNA wirusa HPV lub elektrochirurgiczne wycięcie zmiany szyjki macicy. Decyzję o wyborze metody podejmuje lekarz oceniając na podstawie wyniku cytologii ryzyko wystąpienia CIN lub raka szyjki macicy.

 

 

nucleagena
Copyright © 2008 Nucleagena Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone | Regulamin | Nota prawna Design Vene Studio
logo-zporr logo-ue

Nucleagena Sp. z o.o. realizuje projekty inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską z Europej­skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.